VACATURE: Procesbegeleider SWVPO3102ML

NIEUWE FUNCTIE: Procesadviseur voor het Samenwerkingsverband PO Midden Limburg
Het SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden Limburg betreft alle leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs uit de gemeenten Leudal, Roerdalen, Roermond, Maasgouw en Echt-Susteren.

In het SWV werken 14 schoolbesturen samen die het bevoegde gezag zijn van 60 Bao scholen, 3 SBO scholen en 9 scholen voor SO (cluster 3 en 4) en die voor ongeveer 12.000 leerlingen het onderwijs verzorgen.

Het SWV wil inhoudelijk sterk onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden, ononderbroken en zo thuisnabij mogelijk. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Als uitgangspunt geldt: regulier onderwijs als het kan; speciaal onderwijs waar het nodig is

Wat ga je doen in deze mooie functie?

Allereerst kom je te werken in een hele nieuwe functie binnen het samenwerkingsverband PO. Als Procesadviseur SWV heb je de mogelijkheid om deze mooie functie mede vorm te geven. Ben je in voor een uitdaging, ben je een verbinder en heb je zin om een nieuwe functie neer te zetten samen met de bestuurder? Dan is SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden Limburg jouw nieuwe werkgever! Je bent de Critical Friend van een school en gaat in dialoog met alle betrokkenen. Je gaat meedenken over dekkend passend onderwijs en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan alle betrokken partijen.

Nieuwsgierig?

Klik hier voor de complete vacaturetekst.
Print Afdrukken
Delen