Samenwerkingsverband

​Het SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden Limburg betreft alle leerlingen in het ( speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs uit de gemeenten Leudal, Roerdalen, Roermond, Maasgouw en Echt-Susteren.
In het SWV werken 13 schoolbesturen samen die het bevoegde gezag zijn van 64 Bao scholen, 3 SBO scholen en 9 scholen voor SO (cluster 3 en 4) en die voor ongeveer 13.000 leerlingen het onderwijs verzorgen.
Print Afdrukken
Delen