Downloads & Formulieren

2018-2022 Ondersteuningsplan SWV PO 3102 Midden Limburg (versie 19-06-2018)
Notitie "Van arrangeren en toewijzen" (versie 19-06-2018)
Notitie "Het toekennen van extra ondersteuning" (incl. formulieren)
Notitie "Arrangeren en arrangementen"
Notitie "Ondersteuningsteams"
Doorgaande lijn en overdracht van leerlingen tussen BaO, SBO, SO, VO en VSO
2019-01 leeg SOP (SchoolOndersteuningsProfiel) om in te zien
2019-02 SOP matrix BaO
2019-02 SOP matrix SBO
2019-02 SOP matrix SO

Jaarverslagen inzien? Klik hier
Jaarverslagen BTO inzien? Klik hier

Formulieren Ondersteuningsteam (OT) per 19-10-2015:
Invulformulier HGPD regio Leudal & Thornerkwartier (ook voor onderzoeken en arrangementen)
Invulformulier HGPD
Aanvraagformulier individueel of groepsarrangement NIEUW
Aanvraagformulier arrangement leerkrachtbegeleiding
Evaluatieformulier inzet OT (15-06-2016)
Swalm en Roer aanvraag onderzoek

Aanvragen BTO / TLV per 05-10-2015
Evaluatieformulier BTO
2017-11 Presentatie SWV 3102 ML
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag algemeen
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag onderwijs en zorg
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag wet langdurige zorg wlz
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag pgb en zorg in natura
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag gebruikelijke zorg
2017-11 Factsheet intensieve zorgvraag ZVW IKZ15283
2017-11 matrix zorg in en om school werkdocument versie 31-01-2017
2017-11 stroomschema zorg op school

Flowchart aanvraag herbeoordeling TLV.pdf          Flowchart aanvraag nieuwe TLV.pdf

Indien op de basisschool blijkt dat een proefplaatsing of crisisplaatsing op een S(B)O school
noodzakelijk is vóórdat er een TLV is aangevraagd, wordt dit gemeld bij / besproken met
de voorzitter van het BTO.

1. Herbeoordelingen van eerder afgegeven Toelaatbaarheidsverklaringen
Behalve onderstaande formulier dient een geëvalueerd OPP  
onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.

1a: Routing voor het aanvragen
1b: Aanvraagformulier herbeoordeling (met OOGO daarin opgenomen of als bijlage)

3. Aanvraag TLV vanuit een basisschool naar S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geëvalueerd HGPD/OPP onderdeel
te zijn van het aanvraagdossier.
Verder géén extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen.

3a: Aanvraagformulier TLV B
3c: Toestemmingsverklaring

4. Aanvraag TLV vanuit S(B)O naar S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geëvalueerd HGPD/OPP
onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder géén extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen.

4a: Aanvraagformulier TLV C
4c: Toestemmingsverklaring

5. Aanvraag TLV na beeindiging van een verblijf in een residentiële setting
voor plaatsing S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geëvalueerd HGPD/OPP
of een begeleidings-/handelingsplan onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder géén extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen

5a: Aanvraagformulier  TLV D
5c: Toestemmingsverklaring

Overige documenten SWV PO 3102 ML 
2013-11-01 Statuten SWV PO 3102 ML
2015-01-13 Goedgekeurd managementstatuut
2015-03-16 Rolverdeling SWV PO 3102 ML
2015-06-30 Groeiregeling SWV PO 3102 ML
2018-04-18 Verzuim- en meldprotocol
2019-01 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling (HGW en KiMi)
2019-01 Meldcode afwegingskader leerplicht en RMC
2018-08-01 Beleidsregel afwijking van het jaarlijks minimum urenaantal
2018-08-01 Stroomschema afwijking onderwijstijd PO VO SO (variawet)
2019-10-02 Doorzettingsmacht PO
2019-10-02 Notitie terugplaatsing S(B)O


 
Print Afdrukken
Delen