Downloads & Formulieren

2018-2022 Ondersteuningsplan SWV PO 3102 Midden Limburg (versie 19-06-2018)
Notitie "Van arrangeren en toewijzen" (versie 19-06-2018)
Notitie "Het toekennen van extra ondersteuning" (incl. formulieren)
Notitie "Arrangeren en arrangementen"
Notitie "Ondersteuningsteams"
Doorgaande lijn en overdracht van leerlingen tussen BaO, SBO, SO, VO en VSO
2019-01 leeg SOP (SchoolOndersteuningsProfiel) om in te zien
2019-02 SOP matrix BaO
2019-02 SOP matrix SBO
2019-02 SOP matrix SO

Formulieren Ondersteuningsteam (OT) per 19-10-2015:
Invulformulier HGPD
Aanvraagformulier individueel of groepsarrangement NIEUW
Aanvraagformulier arrangement leerkrachtbegeleiding
Evaluatieformulier inzet OT (15-06-2016)
Aanvraagformulier psychologisch onderzoek
Swalm en Roer aanvraag onderzoek

Aanvragen BTO / TLV per 05-10-2015
2015-04-01 Privacyreglement
Evaluatieformulier BTO
2017-11 Presentatie SWV 3102 ML
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag algemeen
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag onderwijs en zorg
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag wet langdurige zorg wlz
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag pgb en zorg in natura
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag gebruikelijke zorg
2017-11 Factsheet intensieve zorgvraag ZVW IKZ15283
2017-11 matrix zorg in en om school werkdocument versie 31-01-2017
2017-11 stroomschema zorg op school

Nieuwe uiterste inleverdata voor TLV aanvragen en herbeoordelingen
Herbeoordelingen: voor 1 februari
TLV aanvragen voor leerlingen die op het moment van indienen 11 jaar of ouder zijn: voor 1 maart
Nieuwe TLV aanvragen: voor 1 mei

Flowchart aanvraag herbeoordeling TLV.pdf          Flowchart aanvraag nieuwe TLV.pdf

1. Herbeoordelingen van eerder afgegeven Toelaatbaarheidsverklaringen en PCL beschikkingen
Behalve onderstaande formulieren dient een OOGO en een geëvalueerd OPP  onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.

1a: Routing voor het aanvragen
1b: Aanvraagformulier herbeoordeling

2. Aanvraag TLV vanuit voorschoolse instellingsvoorziening voor plaatsing SBO of SO
Behalve onderstaande formulieren dient een geëvalueerd HGPD/OPP of een begeleidings-/handelingsplan
onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder géén extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen.

2a: Aanvraagformulier TLV A
2b: Formulier deskundigenadvies
2c: Toestemmingsverklaring

3. Aanvraag TLV vanuit een basisschool naar S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geëvalueerd HGPD/OPP onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder géén extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen.

3a: Aanvraagformulier TLV B
3b: Formulier deskundigenadvies
3c: Toestemmingsverklaring

4. Aanvraag TLV vanuit S(B)O naar S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geëvalueerd HGPD/OPP onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder géén extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen.

4a: Aanvraagformulier TLV C
4b: Formulier deskundigenadvies
4c: Toestemmingsverklaring

5. Aanvraag TLV na beeindiging van een verblijf in een residentiële setting
voor plaatsing S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geëvalueerd HGPD/OPP of een begeleidings-/handelingsplan
onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder géén extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen

5a: Aanvraagformulier  TLV D
5b: Formulier deskundigenadvies
5c: Toestemmingsverklaring

Overige documenten SWV PO 3102 ML 
2013-11-01 Statuten SWV PO 3102 ML
2015-01-13 Goedgekeurd managementstatuut
2015-03-16 Rolverdeling SWV PO 3102 ML
2015-06-30 Groeiregeling SWV PO 3102 ML
2018-04-18 Verzuim- en meldprotocol
2019-01 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling (HGW en KiMi)
2019-01 Meldcode afwegingskader leerplicht en RMC
2018-08-01 Beleidsregel afwijking van het jaarlijks minimum urenaantal
2018-08-01 Stroomschema afwijking onderwijstijd PO VO SO (variawet)
2019-2020 vergaderschema

Jaarverslagen inzien? Klik hier

2018-11-01 presentatie BTO SWVPo3102ML
Print Afdrukken
Delen