Toelating Speciaal (basis)Onderwijs

Als het niet langer lukt om leerlingen een passende plek in het basisonderwijs te bieden,  wordt gekeken naar de mogelijkheden in het speciaal (basis)onderwijs. De scholen voor S(B)O  werken dagelijks met leerlingen met een grote diversiteit aan specifieke onderwijsbehoeftes. Het SWV heeft, naast een beperkt aantal wettelijke verplichtingen, veel vrijheid en beleidsruimte om de toelating tot het S(B)O vorm te geven. Elk samenwerkingsverband maakt hierover eigen afspraken. Voor ons samenwerkingsverband zijn deze afspraken neergelegd in de notitie Van indiceren naar arrangeren en verkort weergegeven in de notitie arrangeren- arrangementen.
Print Afdrukken
Delen