De procesadviseurs stellen zich voor

Sinds 1 september 2022 zijn er twee procesadviseurs werkzaam binnen het SWV PO Midden-Limburg.
Het zijn Kim van Gansewinkel-Smits en Brigitte van Hout.
In de bijlage stellen zij zich voor. 

De verdeling van werkgebied van het SWV is als volgt: 
Kim:    kimvangansewinkel@swvpo3102ml.nl / 06-48251192
St. Swalm& Roer 
St. Kindante 
St. INNOVO
IBS Alhambraa St. Pallas 
Brigitte:   Brigittevanhout@swvpo3102ml.nl / 06-17965370
SPOLT 
Wijzers In Onderwijs 
St. Akkoord-PO! SKB Meijel 
Ter info bijgevoegd:
a) Flyer: op weg naar beter passend onderwijs
b) Schema en Route TLV SWVPO3102M  
Print Afdrukken
Delen