Terug naar algemene informatie

Vacatures binnen de OPR

We zijn op zoek naar jou !

Momenteel is er in de OndersteuningsPlanRaad (hierna OPR) van ons samenwerkingsverband (SWV) ruimte voor nieuwe leden, zowel vanuit de personeelsgeleding als de oudergeleding.
De OPR heeft een belangrijke rol binnen het SWV.

Bij veel beslissingen die het bestuur moet nemen wordt de OPR betrokken. Dit kan gaan om informatievoorziening, vragen om advies of het geven van instemming.

De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan is een meerjarenbeleidsplan en wordt elke vier jaar vastgesteld. Het plan beschrijft de organisatie en de afspraken die we maken om te voldoen aan onze zorgplicht en om een dekkend onderwijsaanbod voor ondersteuning te realiseren. Het uiteindelijke doel van het plan is passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio. 

Meer informatie over de vacature vind je hier


Meer informatie over de OPR vind je hier
 
Print Afdrukken
Delen